Hos Emil
är det.
SLUT i RUTAN!

Emil har stängt och all hantering av e-post och kalendrar sköts via:

https://email.orebro.se/Efter att troget ha tjänat Örebros personal med att tillhandahålla epost, kalender och andra tjänster sedan år 2001 har Emil pensionerat sig.

Tack och Bock
Från:
Emilgruppen
Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00